O Nás

BIZOŇ&REALITY, s.r.o.

949 01 Nitra, Farská 31
IČO: 31 430 503
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 3256/N

Personálne obsadenie:

Ing. Peter Harvan

Konateľ a obchodný manažér firmy
Odborné poradenstvo v oblasti trhu nehnuteľností

Lenka Šebőková

Asistentka

Odborní spolupracovníci:

Advokátska kancelária BIZOŇ&PARTNERS, s.r.o.

Kolektív právnikov pracujúci pod odborným vedením advokáta JUDr. Juraja Bizoňa – profil.

Notársky úrad notára JUDr. Dagmar Bizoňovej

Vykonávanie notárskych činností v zmysle Zákona č. 323/92 Zb. – profil.

Ďalší odborní spolupracovníci:

Ing. Viera Púchovská

Geodetické zameranie nehnuteľností
Vyhotovenie geometrických plánov
Vytyčovanie nehnuteľností

Ing. Peter Mesároš
Znalec v odbore stavebníctva, oceňovanie nehnuteľností

Ing. Zuzana Kissová
Preklady odborných textov do nemeckého jazyka, tlmočenie

Ekonomická kancelária Ing. Vladimíra Chlebca a Ing. Lýdie Obtulovičovej
Účtovné a daňové poradenstvo pri prevodoch nehnuteľností