Profil

Realitná agentúra BIZOŇ & REALITY, s.r.o. je slovenskou obchodnou spoločnosťou a pôsobí na trhu nehnuteľností už od roku 1993. Dlhoročná stabilita, profesionálny tím a kvalitné služby v oblasti obchodu s nehnuteľnosťami – to sú hlavné atribúty našej spoločnosti. Po dobu svojej činnosti sa Realitná agentúra BIZOŇ & REALITY, s.r.o. etablovala na trhu nehnuteľností ako spoľahlivý a seriózny partner, stabilizovala pracovný kolektív, nadobudla dostatok skúseností, vybudovala si vysoký štandard poskytovania svojich služieb a vytvorila si širokú klientelu. Stála spolupráca s renomovanou Advokátskou kanceláriou BIZOŇ & PARTNERS, s.r.o. a Notárskeho úradu notára JUDr. Dagmar Bizoňovej je pre klientov zárukou bezpečnosti obchodných operácií. Postupom času, ako si vyžadovalo postavenie na trhu nehnuteľností, spoločnosť od základnej ponuky služieb ako sú kúpa, predaj a nájom nehnuteľností, rozvíjala svoje služby. V súčasnosti Realitná agentúra BIZOŇ & REALITY, s.r.o. poskytuje komplexné služby v oblasti trhu s nehnuteľnosťami, a to:

  • > Sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností a bytov
  • > Sprostredkovanie nájmu bytových a nebytových priestorov
  • > Oceňovanie nehnuteľností
  • > Geodetické zameranie nehnuteľností
  • > Poradenstvo a konzultácie v oblasti nehnuteľností
  • > Stanovenie optimálnych možností realizácie predaja a nájmu nehnuteľností
  • > Sprostredkovanie hypotekárneho úveru prostredníctvom certifikovanej spoločnosti
  • > Sprostredkovania poistenia nehnuteľnosti odbornou spoločnosťou
  • > Home Staging

Ponúkame realizáciu všetkých prevodov vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam formou elektronického podania. V prípade, ak prostredníctvom našej Realitnej agentúry BIZOŇ & REALITY, s.r.o. uskutočníte kúpu, predaj, darovanie Vašich nehnuteľností, získate výhodu možnosti elektronického podania návrhu na vklad do katastra nehnuteľností, čím sa poplatok za vkladové konanie zníži iba na 18 EUR (miesto 66 EUR) alebo na 118 EUR (miesto 266 EUR) pri zrýchlenom vkladovom konaní.