Na predaj stavebný pozemok o výmere 11 árov Nitra - Šúdol

Na predaj stavebný pozemok o výmere 11 árov Nitra – Šúdol

  • 1100 M2

Stavebný pozemok o výmere 1100 m2, nachádzajúci sa v Nitre, lokalita Šúdol, prístupný spevnenou prístupovou komunikáciou. Na základe stanoviska Útvaru hlavného architekta mesta Nitra je pozemok funkčne určený na obytnú zástavby – bývanie s výškou do dvoch nadzemných podlaží a koeficientom zastavanosti 60%. Pozemok je takmer rovinatý so šírkou popri prístupovej ceste 37 m, ponúkajúci súkromie a pokojné prostredie.

© 2014 BIZOŇ & REALITY, All Rights Reserved