Na predaj viacúčelový priemyselný areál v okrajovej časti mesta Topoľčany

Na predaj viacúčelový priemyselný areál v okrajovej časti mesta Topoľčany

  • 12856 m2 M2

Viacúčelový priemyselný areál v okrajovej časti mesta Topoľčany s výbornou infraštruktúrou, je tvorený administratívnymi, výrobnými, montážnymi a skladovými priestormi, spevnenými odstavnými a manipulačnými plochami.
Areál tvorí oplotený pozemok o výmere 12856 m2, na ktorom sa nachádza hlavná budova, výrobná hala, oceľový prístrešok, výrobná budova, trafostanica, tri vlastné vodné zdroje na technologické účely, malá biologická čistička odpadových vôd typu HV40. Celý objekt má vlastný kamerový systém a strážnu službu.
Hlavná budova
celková úžitková plocha: 1136,15 m2 (rozmery 12,6 x 59,06 m)
1. nadzemné podlažie: 744,16 m2
2. nadzemné podlažie: 391,99 m2
Hlavná budova postavená v roku 2000 pozostáva z administratívnej časti a výrobnej časti. Je vybavená vlastnou kotolňou s plynovými vykurovacími telesami a vodárňou. Administratívna časť je vykurovaná panelovými radiátormi a výrobná časť stropnými plynovými žiaričmi. V budove sa nachádza rozvod plynu, studenej a teplej vody, svetelnej a motorickej elektroinštalácie. Budova je odkanalizovaná do verejnej kanalizácie.
Výrobná hala
celková úžitková plocha: 2461,23 m2 (rozmery 66,7 x 24,6 m)
1. nadzemné podlažie: 1640,82 m2
2. nadzemné podlažie: 820,41 m2
výška: 8,7 m
Stavba, skolaudovaná v roku 2006. Nosná konštrukcia je oceľová, skeletová prefabrikovaná, výška haly je 8,7 m. Vstavaná časť druhého podlažia je vyhotovená ako monolitická konštrukcia. Obvodový plášť je do výšky sokla murovaný a zostávajúca časť je zo sendvičových obvodových oceľových panelov s polyuretánovou tepelnou izoláciou. Strecha je sedlová z oceľových priehradných väzníkov so strešnou krytinou z polyuretánových zateplených panelov. Vstupné vráta sú automatické zdvíhacie zateplené. Podlahy vo výrobnej časti sú drátkobetónové so záťažou p = 9 kN/m2, v ostatnej časti objektu sú betónové s PVC a záťažou p = 7,5 kN/m2. V sociálnych miestnostiach sú keramické obklady stien a dlažba. Vykurovanie výrobnej časti je zabezpečené stropnými plynovými žiaričmi. Dvojpodlažná časť je vykurovaná teplovodnými rozvodmi s plechovými panelovými radiátormi z centrálnej kotolne. V objekte sa nachádzajú rozvody elektrickej energie, plynu, vody a kanalizácie. Výrobné dielne sú vybavené funkčnou vzduchotechnikou.
Výrobná budova/sklad
celková úžitková plocha: 349,69 m2 (rozmery 12,1 x 28,9 m)
Pôvodná budova bola zrekonštruovaná v roku 2000. Stavba je založená na betónových základových pásoch s vodorovnou izoláciou voči zemnej vlhkosti. Obvodové konštrukcie z drevotrieskových panelov zateplené polystyrénom s minerálnou omietkou a z vnútra primurované. Strop je zateplený s rovným podhľadom, strešná krytina z pozinkovaného plechu. V sociálnych miestnostiach sú keramické obklady stien a dlažba, podlahy v celom objekte sú keramické. Kúrenie je ústredné teplovodné s plechovými panelovými radiátormi. V objekte sa nachádzajú rozvody elektrickej energie, plynu, vody a kanalizácie.
Oceľový prístrešok
celková úžitková plocha: 127,46 m2 (rozmery 8,25 x 15,45 m)
Jedná sa o jednoduchú jednopodlažnú stavbu bez vnútorného členenia, slúžiacu na skladovanie. Zvislé konštrukcie sú vyhotovené z oceľových stĺpov, bočné obvodové steny sú z bariérového plota, štítové steny sú murované, vráta sú plechové. Strecha je vyhotovená z drevených väzníkov, strešná krytina je veľkoplošná vlnitá Onduline. V prístrešku je vyhotovený rozvod svetelnej elektroinštalácie.
Kiosková trafostanica
typ TSBV 1×100-1000 kVA

Podrobnejšie informácie ohľadne priemyselného areálu vrátane podrobnej technickej, výkresovej a právnej dokumentácie, fotomateriálu, ceny a možností financovania
poskytneme v sídle našej firmy, vrátane ceny, možností financovania a pod.

© 2014 BIZOŇ & REALITY, All Rights Reserved